Hakkımızda

İstanbul Psikomod Akademi

Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Bireyler günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözmek için bazen profesyonel desteğe ihtiyaç duyarlar. Birey gelişim sürecinde, içinde yaşadığı toplumla ilişki halinde ihtiyaçlarını karşılar. Bu ihtiyaçların en önemlilerinden biri olan ruhsal ihtiyaçların doyumu bireyin günlük yaşam kalitesini arttıracak ve kendisinin önemsendiğini, sevildiğini ve varlığının kabul edildiği duygusunu hissedecektir Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında ya da zorlayıcı yaşam olayları (stres, kayıp, boşanma, doğal afetler, hastalıklar) bireyin çeşitli psikolojik sorunlar yaşamasına neden olabilir. Bu durumlar kişinin günlük yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği zaman bireyin psikolojik destek alması sorunlarla daha kolay bir şekilde başa çıkmasına katkı sağlar.
İPA bünyesinde çocuk, ergen ve yetişkin olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bireysel danışmanlık uygulamalarının yanı sıra çift ve aile danışmanlığı da gerçekleştirilir.
Uzmanlarımızın psikoterapi çalışmaları sırasında benimsediği psikoterapi ekolleri ve teknikleri, Pozitif Psikoterapi, Dinamik Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR, Çözüm Odaklı Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Şema Terapi, Mindfulness Temelli Terapiler ve Diyalektik Davranış Terapisidir.
Çocuk Terapilerinde ise Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi ve Deneyimsel Oyun Terapisi uygulanmaktadır.
İPA, İş ve Örgüt Psikolojisi kapsamında, kuruma ve kurum çalışanlarına yönelik, danışmanlık ve eğitim çalışmaları gerçekleştirir. Ölçme ve değerlendirme, kurumsal danışmanlık, yeterlilik ve kapasite geliştirme, eğitim gibi ana faaliyet başlıklarda gerçekleştirilen bu çalışmalar, özel şirketler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına yöneliktir.