Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

Zeka ve Gelişim Testleri

Wisc 4

Wisc 4 (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği 4) zeka testi zekanın birkaç alt alanını birden ölçen sözel ve performans testidir. Ülkemizde ve dünyada yapılan zeka testleri arasında en güvenilir, modern ve en çok kullanılan testtir.

Test 6-16 yaşları arası çocukların ve ergenlerin bilişsel becerilerini ölçmeyi amaçlar.

Wisc 4 testi on temel test, beş yedek alt testten oluşur. Uzman test sırasında gerek görürse diğer alt testleri de uygular. Sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme, organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel motor ve ince motor becerilerini ölçen alt testlere sahiptir.

Wisc 4 çocuklarda sadece bilişsel puan ve yetenekleri değil aynı zamanda; özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, okul fobisi, özgüven sorunları, davranış bozuklukları gibi alanlarda da ipuçları verir.

Wisc 4 testi çoğu zaman okul rehberlik servislerinde ya da psikolog veya psikiyatr yönlendirmesi ile yapılır. Wisc 4 testini yalnızca üniversitelerin psikoloji bölümünü bitirmiş uzmanlar tarafından, Türk Psikologlar Derneğinden alınan sertifika ile yapılabilir.

Cas Testi

Cas (Cognitive Assesment System) testi 5-17 yaş arası bireylere uygulanan bir testtir.

Planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl zihinsel işlevleri ölçen ve genel zeka ile ilgili bilgi veren bir testtir.

Öğrenme güçlüğü (disleksi) keşfinde ve farkındalığında önemli bir ayırt edici testtir.

Nörolojik ve psikolojik işlevleri ölçmek üzerine kurulmuş bu testin Türkçe standardizasyonu İstanbul Üniversitesi PDR bölümü tarafından yapılmıştır.

Rorschach Testi

Rorschach ya da mürekkep testi olarak bilinen bu test anlamsız mürekkep lekelerine bireyin verdiği cevaplar doğrultusunda yorunlar getiren projektif bir kişilik testitir. Tüm dünyada kullanılan en yağın projektif kişilik testidir.

Testin ilk kullanıldığı zamanlardaki amacı düşünce bozukluklarının keşfini sağlamak iken günümüzde kişilik yapısına dair pek çok bilginin ulaşımı için kullanılmaktadır.

Testin süresi kişiye göre farklılık gösterebilir. Test yedi yaşını geçmiş tüm bireylere uygulanabilir. Çocuklara uygulanabilen formu da mevcuttur.

Ergenlikte yaşanan sorunların keşfi, psikolojik sorunlara doğru teşhis, silah taşıma ruhsatı, demans ve depresyon ayrımı, işe alım süreci, psikolojik danışmanlık sürecinin öncesi ve sonrası farkları görmek gibi farklı nedenlerle Rorschach testi yapılabilir.

Denver Gelişim Testi

Denver Gelişim Testi 0-6 yaş arası çocukların; ince motor, kaba motor, dil, sosyal ve öz bakım becerini ölçen objektif bir testtir.

Oldukça kısa sürede çocuğun gelişiminin yaşına uygun olup olmadığının keşfedilmesine yardımcı olduğu için çocuk ve testöre kolaylık sağlar.

Denver Gelişim Testi bir zeka testi değildir. Çocuğun ince motor, kaba motor, dil ve sosyal alanlarında bir aksaklık olduğunda aile ya da uzman talebiyle uygulanabilmektedir.

Moxo Dikkat Testi

Moxo Dikkat Testi yetişkin ve çocuk olarak iki formu bulunan, dikkati ölçmeyi amaçlayan, elektronik ortamda uygulanan bir testtir.

Test dikkatin; dikkat zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite alt tiplerini ölçer. Bu alt tipleri ölçerken görsel, işitsel ve kombin çeldiriciler verir. Bu çeldiricilerin dikkatin alt tiplerinden hangisi/hangilerini nasıl yönde etkilediğini belirler.

Moxo dikkat testi alanında uzmanlaşmış kişilere Moxo Türkiye Derneğinin verdiği eğitim sertifikası ile yapılmaktadır.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) klinik ortamda danışan hakkında bilgi alımı ve klinisyen görüşü oluşturmanın daha hızlı olması için oluşturulmuş objektif bir kişilik testidir.

Üç geçerlik ve on klinik ölçekten oluşan test klinisyene danışanın ruhsal yapısı ile ilgili pek çok bilgi verir. MMPI testini psikiyatristler ve klinik psikologlar ihtiyaç dahilinde yapılmasını talep edebilirler.

Projektif Testler

Rorschach Testi

Rorschach ya da mürekkep testi olarak bilinen bu test anlamsız mürekkep lekelerine bireyin verdiği cevaplar doğrultusunda yorunlar getiren projektif bir kişilik testitir. Tüm dünyada kullanılan en yağın projektif kişilik testidir.

Testin ilk kullanıldığı zamanlardaki amacı düşünce bozukluklarının keşfini sağlamak iken günümüzde kişilik yapısına dair pek çok bilginin ulaşımı için kullanılmaktadır.

Testin süresi kişiye göre farklılık gösterebilir. Test yedi yaşını geçmiş tüm bireylere uygulanabilir. Çocuklara uygulanabilen formu da mevcuttur.

Ergenlikte yaşanan sorunların keşfi, psikolojik sorunlara doğru teşhis, silah taşıma ruhsatı, demans ve depresyon ayrımı, işe alım süreci, psikolojik danışmanlık sürecinin öncesi ve sonrası farkları görmek gibi farklı nedenlerle Rorschach testi yapılabilir.

Kişilik Envanteri

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) klinik ortamda danışan hakkında bilgi alımı ve klinisyen görüşü oluşturmanın daha hızlı olması için oluşturulmuş objektif bir kişilik testidir.

Üç geçerlik ve on klinik ölçekten oluşan test klinisyene danışanın ruhsal yapısı ile ilgili pek çok bilgi verir. MMPI testini psikiyatristler ve klinik psikologlar ihtiyaç dahilinde yapılmasını talep edebilirler.