Ahmet Yılmaz

Uzm. Psk. Ahmet Yılmaz

Yetişkin Birimi Koordinatörü
Kinik ve Adli Psikolog

Hakkında

Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. Lisans öğrenimi süresince Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri polikliniğinde ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Alkol ve Madde Tedavi Merkezi’nde klinik stajını yaptı.

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Fakültesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda adli psikoloji yüksek lisansı ve Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansı yapan Psikolog Ahmet YILMAZ, Doğuş Üniversitesi Klinik Doktora programına devam etmekte ve aynı zamanda bu alanla ilgili ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çalışmaları bulunmaktadır.

2014-2021 yılları arasında NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nde görev yaptı ve aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi’nde ders vermektedir. Çeşitli belediyelerde ailelere yönelik çocuk ve ergen eğitimiyle ilgili seminerler veren Psikolog Ahmet YILMAZ ayrıca T.C. Cumhurbaşkanlığı ve T.C. Başbakanlık koruma polislerine yönelik algı, dikkat, stres yönetimi, iletişim ve motivasyon konusunda eğitimler verdi.